Det bubblar av insatser på Älskade Söder

Trygghetsfrågan är viktig för Helsingborgs stad och grunden i arbetet med ”Älskade Söder”. För att öka närvaron och attraktivitet görs olika satsningar. Söderscen på Furutorpsplatsen öppnade upp för invånare och föreningars initiativ med start sommaren 2020, från hösten 2020 tjänstgör ordningsvakter och trygghetsvärdar på allmän plats på Söder och Södervärdar finns inom området på dagtid månd-fred för att jobba med beteendepåverkan mot nedskräpning allt för att bidra till en ännu trevligare och tryggare upplevelse.

Staden kan skapa förutsättningar, men det är människor och verksamheter som ger staden liv och skapar attraktiva platser.

Du, tillsammans med alla som bor, jobbar, handlar eller rör dig på Söder, kan bidra till en jämställd, trygg och attraktiv stadsdel där alla får plats. Oavsett om det handlar om att låta bli att skräpa ner, bjuda på ett leende eller att göra en felanmälan i appen ”Ett bättre Helsingborg”. Det är tillsammans som vi – Helsingborgs stad, näringslivet, fastighetsägarna och invånare – kan lyckas. Tack för att du är med och skapar ett Söder där alla trivs. Vi är på rätt väg!

 

Ordningsvakter på allmän plats

Beslutet från Polismyndigheten kom i slutet av juni 2020 om att ordningsvakter får tjänstgöra på allmän plats på Söder för att medverka till att upprätthålla allmän ordning.

Ordningsvakter rör sig inom området från och med i hösten 2020 för att upprätthålla allmän ordning men även för att knyta kontakt med verksamheter och invånare, som komplement till polisen, som också fått utökade resurser för Söder.

 

Söderscen på Furutorpsplatsen

På Söderscen kan vad som helst ske, allt från möjlighet att delta i Yoga och Zumbapass till att prova på olika aktiviteter, språkcafé mm. Tillsammans med helsingborgare vill vi förvandla Furutorpsplatsen till söderbornas vardagsrum, med liv och rörelse som lockar fler att använda den. Söderscen på Furutorpsplatsen är ett projekt som drivs av Helsingborg stad som en del av trygghetssatsningarna på Söder och Furutorpsplatsen. Det är en del av Helsingborgs stads arbete för en tryggare stadsmiljö. Här är det invånare, föreningar m fl som är delaktiga i programmet och staden som faciliterar.

– Söderscen är en fantastisk satsning för att aktivera platsen och en arena för invånare och föreningar att själva få sätta sin prägel på Söder, säger Moa Sundberg, för placemaking Söderscen, stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Samverkan med föreningar och boende på Söder

Föreningar, studenter och invånare hjälps åt för att öka trygghetskänslan på Söder. Bland annat har Kurdiska kvinnoföreningen och Helsingborgs basket bidragit med extra städning. Miniparker har placerats ut längs Södergatan och de har faddrar inom föreningslivet och församlingar. Aktivering av platser, som inbjuder olika kategorier av människor att vilja vara på en plats under fler timmar på dygnet, ökar känslan av trygghet. Att få vara med och bidra ökar känslan av stolthet och skapar identitet.

 

Placemaking Gustav Adolfs Torg

Tillsammans med Placemaking Europe har vi startat upp ett projekt kring Gustav Adolfs Torg där vi tillsammans med fastighetsägare, verksamheter, invånare m fl ska jobba för att förbättra och aktivera torget. Ett första steg blir att bygga om lekplatsen våren 2023. Söderrummet, som är tänkt som en mötesplats, har invigts hösten 2022 och kommer att aktiveras successivt framöver.

 

Purple Flag-certifiering under hösten

I november 2020 Purple Flag-certifierades en handlingsplan för området och i november 2022 omcertifierades den uppdaterade handlingsplanen. Fokusområdena är: Trygghet, Trafik, Plats och Utbud. Handlingsplanen består av konkreta åtgärder, som är tidsatta och ansvarsfördelade. Många aktörer är involverade: Helsingborg City, fastighetsägare, verksamhetsidkare, bostadsrättsföreningar/boende, föreningar, församlingar, studenter, förvaltningar inom staden och myndigheter.

 

Filmer om arbetet med Älskade Söder

Vi har under våren spelat in filmer kring fokusområdena för Platssamverkan Älskade Söder för att både informera och inspirera. I filmerna berättar Helsingborg City, Helsingborgs stad och Polisen om arbetsprocesserna, samverkan och insatserna som görs på söder. Se filmerna här.

Rulla till toppen