Etablering i Helsingborg city

Strategiskt partnerskap för stadskärnans framtid

HBG City, Helsingborg stad och Fastighetsägarna City arbetar tillsammans för att skapa en enhetlig platsidentitet och underlätta framtida etableringar.

HBG City är er första kontakt för nyetableringar, agerande på uppdrag
av Helsingborgs stad, näringsidkare
och fastighetsägare i city.

Fastighetsägare i HBG City

Fastighets AB Wihlborgs

Helsingborgshem AB

Castellum

Jefast AB

Stadsrum

Brf Mariatorget

Newsec

Catena Fastigheter

Executive Properties

Garnito AB

Gustavssons Fastigheter

BRF Kullen Västra 58

BRF Vikingen

BRF Springposten 6

Fastighetsförvaltningen

Granitor

Tornet

Brf Fiskaren 34

BRF Gamla strandlinjen

Fastighets AB Balder

Brinova

Brf Centralpassagen

Willhelm

Rikshem

Dynamisk livsstil och innovativ tillväxt

I Helsingborg står vi för hög livskvalitet, en blomstrande kulturscen och ett starkt geografiskt läge.

Med välutvecklad infrastruktur, närhet till havet och ett starkt engagemang för innovation, klimatneutralitet och förbättrad livskvalitet erbjuder Helsingborgs stadskärna ett intressant läge i Öresundsregionen.

En plats att besöka, leva och verka i

Helsingborg belönades 2022 med priset för Årets Stadskärna, grundat på framsteg, utveckling och förnyelse. Tillsammans med näringsidkarna och fastighetsägarna driver staden en aktiv agenda, med kombinerande långsiktiga strategier och snabba synliga initiativ som omedelbart förbättrar vår stadsmiljö.

Vid början av 2022 var 8 % av handelsytorna i centrum vakanta. Under inledningen av 2024 hade denna andel minskat till 6 %.

Martin Klinteberg
Etableringsansvarig
martin.klinteberg@helsingborg.se
0733 – 32 59 17

Rulla till toppen