Om HBG City

2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB (HBG City). Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Framtidens stadskärna

Strategin för framtidens stadskärna har tagits fram genom workshops, enkätundersökningar och djupintervjuer där närmare 250 personer har deltagit. Under 2023 fördjupades arbetet i styrelsen och strategin spetsades. Under hösten förankrades den hos ägargrupperna och politiken. Styrelsen fattade beslut om den nya strategin vid årets sista styrelsemöte i december.

En bild som visar delar av norra hamnen i Helsingborg. MAn ser människor bakifrån som går på gatan, solen skiner, ett stort fartyg i bakgrunden och uteserveringar.

Vår vision

Vår lilla storstad, en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i.

Vår affärsidé

HBG City finns för att öka attraktionskraften för stadskärnan genom att skapa samverkansförutsättningar för ägargrupperna, de som verkar i staden eller har ett
intresse av att vara med och bidra till ett mer levande och pulserande city.

HBG City driver platssamverkanssatsningar, projekt och aktiviteter för att skapa en trygg, unik och attraktiv stadskärna med ökande besöksflöden som ger affärsmöjligheter för näringsidkare och fastighetsägare i stadskärnan.

en bro som sträcker sig över vatten, i bakgrunden ser man ett höghus, det är skymning och det lyser i fönsterna

Tillsammans är vi starka

Helsingborgs Cityförening

Helsingborgs Cityförening representerar handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell med flera med kommersiell verksamhet i centrala Helsingborg. Även företag som vill stödja utvecklingen i city.

Fastighetsägarna City

Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg City. Genom samverkan skapas attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig.

Helsingborg stad

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Styrelsen

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part.

Anna Möller (ordförande)
Helsingborgs stad
Stadsbyggnadsdirektör

Helena Wennerström
Helsingborgs stad
Biträdande Kommunikation och Näringslivsdirektör

Mats Hallberg
Helsingborgs stad
Kulturdirektör

Jesper Liljegren
Cityföreningen
Bara Vara-gruppen

Nicki Eby
Cityföreningen
Clarion Hotel Sea U

Martin Persson
Cityföreningen
Chocolatte

Cassandra Jertshagen
Fastighetsägarna
Jefast

Jan-Erik Johansson
Fastighetsägarna
Wihlborgs Fastigheter

Matts Borgström
Fastighetsägarna
Castellum

Organisation

QM Kvalitetsmärkning

2021 blev vi QM-certifierade av Svenska Stadskärnor och fick en kvalitetsmärkning för vårt arbete. QUALITY MARK är ett verktyg för en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Den baseras på en  europeisk certifiering som tagits fram gemensamt av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe). Svenska Stadskärnor var delaktiga i detta arbete och har tagit fram en version till svenska förhållanden som erbjuds medlemmar i Svenska Stadskärnor. Att inneha ett certifikat visar att man arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten, vilket leder till en stabilitet i den samverkan som skapar förutsättningar för nya investeringar i staden.

Rulla till toppen