Om HBG City

2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB (HBG City). Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

 

Vision:

Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i.

 
 

Målbild:

Fler ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

Uppdrag:

Att levandegöra city och arbeta med att skapa samverkansförutsättningar för de som verkar i staden eller har ett intresse av att vara med och bidra till ett mer levande och pulserande city.

Strategier:

  •  Det ska vara enkelt och tryggt att komma till och vistas i Helsingborg city.
  • Vi ska bjuda på ett bemötande och en upplevelse som överträffar förväntningarna.
  • Skapa tydliga platsidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna i city.
  • Kontinuerlig förändring som skapar nya upplevelser och möjligheter, något nytt att se eller göra.
  • Vi ska omvärldsbevaka och initiera satsningar för att vara ett city i framkant.

Tillsammans är vi starka

Helsingborgs Cityförening

Helsingborgs Cityförening representerar handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell med flera med kommersiell verksamhet i centrala Helsingborg. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig.

Fastighetsägarna City

Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg City. Genom samverkan skapas attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig.

Helsingborg stad

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Styrelsen

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part.

Anna Möller (Ordförande)
Helsingborgs stad
Stadsbyggnadsdirektör

Fredrik Wahrolén
Helsingborgs stad
Avdelningsdirektör kommunikation och näringsliv

Johan Lundell
Helsingborgs stad

Marknadschef Hasab

Jesper Liljegren
Cityföreningen
Bara Vara-gruppen

Jenny Pieplow Benestam
Clarion Hotel Sea U
General Manager

Martin Persson
Cityföreningen
Chocolatte

Cassandra Jertshagen
Fastighetsägarna
Jefast

Jan-Erik Johansson
Fastighetsägarna
Wihlborgs Fastigheter

Matts Borgström
Fastighetsägarna
Castellum

Organisation

QM Kvalitetsmärkning

2021 blev vi QM-certifierade av Svenska Stadskärnor och fick en kvalitetsmärkning för vårt arbete. QUALITY MARK är ett verktyg för en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Den baseras på en  europeisk certifiering som tagits fram gemensamt av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe). Svenska Stadskärnor var delaktiga i detta arbete och har tagit fram en version till svenska förhållanden som erbjuds medlemmar i Svenska Stadskärnor. Att inneha ett certifikat visar att man arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten, vilket leder till en stabilitet i den samverkan som skapar förutsättningar för nya investeringar i staden.

Rulla till toppen