Purple Flag

Vi vill ha en levande, trygg och attraktiv stadskärna, som känns välkomnande och som inbjuder till aktivitet och vistelse. Inom Purple Flag arbetar vi sedan hösten 2016, tillsammans och genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17.

Metoden Purple Flag kommer från England och i Sverige är det Svenska Stadskärnor som utbildar i processen och som certifierar de handlingsplaner som tas fram. Handlingsplanerna är konkreta och har en genomförandetid på två år. Därefter utvärderas arbetet och ny handlingsplan tas fram för omcertifiering. I Helsingborg är det HBG City som äger processen.

Den lila färgen symboliserar det varma och trygga kvällsljuset.

Vi har tre Purple Flag-områden i Helsingborg

Maria Torg

Området runt Maria Torg är Helsingborgs första Purple Flag-process. Den startade i januari 2016 och handlingsplanen certifierades hösten 2017. I december 2019 och oktober 2021 blev vi omcertifierade för nya uppdaterade handlingsplaner. 2019 utökade vi området, för att våra olika Purple Flag-områden ska hänga ihop.

Söder

I samband med certifieringen för Helsingborg C 2018, startade vi Purple Flag-arbetet på Söder. Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag är en del av platssamverkan Älskade Söder. I november 2020 blev vi certifierade för vår handlingsplan för området och i november 2022 blev vi omcertifierade för en ny uppdaterad handlingsplan.

Helsingborg C

I juli 2017 startade Purple Flag-processen för området Helsingborg C, en naturlig fortsättning på arbetet med Purple Flag kring Maria Torg. Vi blev certifierade för vår handlingsplan för området i oktober 2018 och i november 2020 och 2022 blev vi omcertifierade för nya uppdaterade handlingsplaner.

Karta över våra områden

Området inom ovalen visar Helsingborgs Purple Flag-områden: Maria Torg, Helsingborg C samt Söder. (På Söder avser det helmarkerade området inom ovalen primärområde för verksamheter. Området med prickar är primärområde för boende och studenter.)

Årets Purple Flag-stad 2018

2018 vann vi utmärkelsen Årets Purple Flag-stad för vårt arbete mot en levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17. 

–  Vi är fantastiskt glada och stolta över det här priset. Det ligger mycket hårt arbete bakom och vi är många som är en del av det här, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, processledare för Purple Flag.

– Det här priset visar att vi är på rätt väg i hur vi arbetar tillsammans med att utveckla vår stadskärna. Vi är vana vid att planera för dagtid men i takt med att vi får fler restauranger i stadskärnan blir upplevelsen av staden under kväll och natt allt viktigare, säger Hanna Candell, vd för Helsingborg City.

Sedan hösten 2016 har vi arbetat med Purple Flag. I oktober 2017 certifierades vår handlingsplan för området runt Maria torg (omcertifierades 2019 och 2021) och i oktober 2018 certifierades handlingsplanen för Helsingborg Central (omcertifierades 2020 och 2022). Handlingsplanen för Söder certifierades 2020 (omcertifierades 2022).

Motiveringen:
Helsingborg har på ett genomgripande sätt tagit med erfarenheterna från Purple Flag i sina politiska och kommersiella beslut. Staden har genomfört stora fysiska förändringar i stadsbilden och samlat viktiga intressenter bakom insatserna.

I sin självanalys har man varit ärlig och transparent med sina styrkor och svagheter, vilket gett kraft och energi till förbättring och utveckling. Med visionen om att fler människor ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare, har Purple Flag blivit ett vedertaget arbetssätt med avsikt att utveckla arbetet vidare i fler områden för att göra staden tryggare och bättre, dag som kvälls- och nattetid.

Helsingborg är ett mycket gott exempel på hur Purple Flag förenar och förbättrar möjligheterna att skapa en attraktiv kvällsekonomi och de kan med stolthet hålla den lila fanan högt!

Rulla till toppen