Gamla stan

Maria torg är Helsingborgs restaurangtorg och omger S:ta Maria kyrka med sin fantastiska miljö. Sommartid myllrar det av besökare på uteserveringarna och på kvällarna förvandlas området till centrum för nattklubbar och barer. Intill torget ligger Bruksgatan som är en mysig shoppinggata med småskaliga butiker och härlig atmosfär. Bruksgatan är en charmig del av Gamla stan i Helsingborg, som är en förlängning söderut av det populära shoppingstråket Kullagatan.

Purple flag

Vi vill ha en levande, trygg och attraktiv stadskärna, som känns välkomnande och som inbjuder till aktivitet och vistelse. Inom Purple Flag arbetar vi sedan hösten 2016, tillsammans och genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17.

Purple flag på Maria Torg

Området runt Maria Torg är Helsingborgs första Purple Flag-process. Den startade i januari 2016 och handlingsplanen certifierades 2017. I december 2019 och i oktober 2021 blev vi omcertifierade för nya uppdaterade handlingsplaner. 2019 utökade vi området, för att våra olika Purple Flag-områden ska hänga ihop.

Purple Flag har fokus på kvällsekonomi och vad som händer på kvällen, natten och tidig morgon. I Helsingborg har vi valt att fokusera på dygnets alla timmar. I arbetet med omcertifieringen går vi igenom nuläget och tar fram åtgärder efter de fokusområden vi valt att arbeta med: Säkerhet, Tillgänglighet, Plats och Utbud.

Maria Torg har omdanats från en mörk och ödslig plats till en destination – ett restaurangtorg med egen grafisk profil och med Mariakyrkan i mitten. Inom området finns flera nattklubbar, butiker, skolor, kontor och bostäder.

Området är en del av den gamla staden med Bruksgatan som löper i nord-sydlig riktning.

Ta del av hela handlingsplanen för Maria Torg, omcertifiering 2023
Ta del av hela handlingsplanen för Maria Torg, omcertifiering 2021
Läs vår första handlingsplan för Maria Torg, 2017

Besökarna ökar, brotten minskar

För att följa resultatet av arbetet följer vi bland annat hur besöksantalet och antal anmälda brott förändras. Från tiden före ombyggnaden och till och med 2018 har antalet besökare ökat och antalet anmälda brott – alla kategorier – minskat.

Exempel på det vi arbetar med just nu i området runt Maria Torg:
– Tygghetsvärdar och Mobila teamet rör sig inom området på kvällar/nätter under helgerna
– Ordningsvakter patrullerar inom området sex dagar i veckan
– Utbildning i ansvarsfull alkoholservering (Polisen och socialförvaltningen)
– Etableringsstrategi för att stärka identiteten
– Aktivering och medskapande
– Helt, rent och snyggt
– Trafik och stadsbyggnad

Vi jobbar aktivt med dessa fokusgrupper:
– Fastighetsägare
– Bostadsrättsföreningar/boende
– Krögare/nattklubbar
– Helsingborgs stad och myndigheter
– Kyrkan
– Cityföreningen – verksamheter
– Helt, rent och snyggt

Så arbetar vi med Purple Flag-processen för Maria Torg

I december 2016 genomförde vi en nulägesanalys (nattvandring) för att se hur området förändrades mellan 17.00 och 06.00. Nulägesanalysen låg till grund för den första handlingsplanen, som certifierades i oktober 2017.

Handlingsplanen är ett konkret och ett levande dokument, som följs upp och justeras under två år för att därefter utvärderas. Med utgångspunkt från resultatet och en ny nulägesanalys (nattvandring) tas en ny handlingsplan fram för de kommande två åren. I december 2019 och oktober 2021 blev vi omcertifierade för nya uppdaterade handlingsplaner och 2019 utökade vi området med Norra Storgatan fram till Tycho Brahes Plats och området fram till Stadsparken för att våra tre Purple Flag-områden ska hänga samman.

Besökarna ökar,
brotten minskar

Söder

I samband med certifieringen för Helsingborg C 2018, startade vi Purple Flag-arbetet på Söder. Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag är en del av platssamverkan Älskade Söder. I november 2020 blev vi certifierade för vår handlingsplan för området och i november 2022 blev vi omcertifierade för en ny uppdaterad handlingsplan.

Helsingborg C

I juli 2017 startade Purple Flag-processen för området Helsingborg C, en naturlig fortsättning på arbetet med Purple Flag kring Maria Torg. Vi blev certifierade för vår handlingsplan för området i oktober 2018 och i november 2020 och 2022 blev vi omcertifierade för nya uppdaterade handlingsplaner.

Rulla till toppen