Workshop och handlingsplan för framtidens Gustav Adolfs torg

Välkommen till en workshop där vi tillsammans tar fram en platsidentitet och handlingsplan för Gustav Adolfs torg i framtiden. Förbered dig gärna genom att ta en promenad på torget och gör en egen nulägesanalys. Workshopen inleds med att vi delar med oss av och diskuterar vår bild av nuläget.

Torsdag 14 mars klockan 8.00-11.00
HBG Citys kontor, Drottninggatan 7a

Utgå från de olika delarna av vår platssamverkansmodell:

  • Helt & Rent ( t ex städning, underhåll)
  • Användning (t ex vilka finns på platsen och vem är platsen till för, dygnsrytm)
  • Innehåll (t ex utbud, identitet)
  • Trygghet (t ex belysning, översikt)
  • Tillgänglighet (t ex framkomlighet, skyltning)
  • Stadsrummet (t ex attraktivitet, sittplatser)

Förbered er även genom att gå igenom er verksamhets framtida projekt och planer i området så att vi kan ta med det i diskussionen om handlingsplan.

Anmäl görs via registrering nedan.

 

Rulla till toppen